OM CUC

I dag har CUC opnået en position som en velkonsolideret og respekteret dansk virksomhed, der kan konkurrere på både det nationale og internationale marked.

0
MARKEDER
0
MEDARBEJDERE
0
KUNDER

HISTORIEN OG TEAMET BAG CUC ENGINEERING A/S

CUC Engineering A/S blev grundlagt i 1988. Siden da har virksomheden været inde i en kraftig vækst, og dens arbejdsområder samt kernekompetencer, er i dag udviklet til også omfatte bl.a. sprøjtestøbning af plastemner, udvikling / fremstilling af formværktøjer samt produktion af ledninger og specialkabler.

I Januar 2006, overtog to tidligere ingeniørkollegaer Morten Rasmussen og Steen Bruun Jørgensen CUC Engineering A/S, med det formål at videreudvikle og forbedre virksomheden over en bred front – herunder at gennemføre en optimering af fremstillings- og forretningsprocessen.

Det strategiarbejde, der blev initieret i forbindelse med overtagelsen, så sin foreløbige kulmination i december 2008, hvor virksomheden opnåede certificering efter ISO 9001:2015 samt ISO 13485:2016 og senere certificering efter ISO 14001:2015.

I forbindelse med certificeringsprocessen blev der udviklet og implementeret et helt nyt ledelsessystem, og med henblik på at cementere virksomhedens rolle som et egentligt udviklingshus, er der nu opstillet en række procedurer for dokumentations- og udviklingsprocesserne.

Knowhow og fleksibilitet

Hos CUC kombinerer vi bredtfavnende tekniske kompetencer med en omkostningsbevidst tilgang til løsning af vore kunders problemer. Vi søger de enkleste løsninger på komplicerede opgaver, og vi leverer løsninger hurtigere og sikrere end konkurrenter – ikke mindst fra lavtlønsområder.

Vi er bevidste om, at danske produktionsvirksomheder må være kompetente, effektive og forandringsparate for at overleve. Vi løser med glæde nye udfordringer, og har i huset konkrete erfaringer med en bred vifte af tekniske løsninger, som normalt kun løftes af langt større organisationer. Vore beslutningsveje er ultrakorte, og du får altid fat i en kompetent og beslutningsdygtig person med det samme.

Vi er stolte af vores referenceliste. CUC er leverandør til en række brancheledende globale virksomheder, hos hvem vi nyder status som en fast, mangeårig samarbejdspartner.

Vi ønsker at fastholde iværksætterånden og lysten til at løse nye opgaver, samtidig med at produkter og processer dokumenteres og sikres i overensstemmelse med vores certificeringsgrundlag.

Vækst

CUC´s kundegrundlag omfatter i dag en bred vifte af brancher, og som led i virksomhedens vækststrategi, udvikles både processer og produktionsapparat løbende for at tilgodese kundens ønsker samt tilbyde nye kompetencer.

Virksomheden råder i dag over det nyeste produktionsudstyr, omfattende bl.a. 25 sprøjtestøbemaskiner.

Formværktøjer designes ved hjælp af Pro-Engineer CAD/CAM, og i fremstillingsfasen anvendes udelukkende topmoderne, CNC-styrede værktøjsmaskiner, herunder 5-akset bearbejdningscenter samt sænk- og trådgnistere.

Det vigtigste råstof er dog fortsat vores kompetente medarbejdere, og vi vil fastholde og udvikle en medarbejderstab, som udviser vilje og evne til – på eget initiativ – at definere og løse problemer samt opgaver i overensstemmelse med kundens ønsker.

Virksomheden er beliggende i moderne bygninger på Industrivej 29, Slagelse, med gode tilkørselsforhold til motorvej og øvrig infrastruktur.

CUC Engineering A/S har i dag opnået en position som en velkonsolideret og respekteret dansk virksomhed, der desuden har demonstreret sin evne til at konkurrere på både nationalt og internationalt plan.

MISSION

Det er vores mission, effektivt og lønsomt at udvikle, producere, og levere specialledninger, formværktøjer og plastdele til konkurrencedygtig pris samt aftalt leveringstid og kvalitet.

Vi driver virksomhed i gennem påviseligt motiverede, engagerede og kvalificerede medarbejdere, for hvem hensynet til miljø, arbejdsmiljø, kultur og etik er en selvfølge.

VISION

Det er vores vision, at vores kunder anerkender os som Best in Class – og som en førende, fleksibel, kompetent og konkurrencedygtig samarbejdspartner.

Vi vil fastholde og udvikle en medarbejderstab, som udviser vilje og evne til – på eget initiativ – at definere og løse problemer samt opgaver.

KONTAKTER

Morten Rasmussen

Managing Director

Email: MR@cuc.dk

Klaus Lindgren

Technical Manager

Email: KL@cuc.dk

Ole Rødgaard

Finance- & HR-Coordinator

Email: OR@cuc.dk

Rasmus Højmark

Supply Chain Manager

Email: RH@cuc.dk

Steen Bruun Jørgensen

Production Director

Email: SBJ@cuc.dk

Peter Nilausen

Senior R&D Engineer

Email: PN@cuc.dk

Lars Peter Christiansen

Director Of Sales & Marketing

Email: LC@cuc.dk