Kvalitet – en tillidssag
Begrebet kvalitet er ikke længere snævert fokuseret på produktet. For alle virksomheder er det i dag en selvfølge, at enhver nøgle- eller støtteproces er klart defineret, dokumenteret samt systematisk orienteret i et indbyrdes forhold.

Hos CUC vil vi gerne gå skridtet videre.
Vi har derfor udviklet og implementeret et certificeret ledelsessystem, der udover at dække kravene i ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, (Medico), samt ISO 14001:2015, også kan integrere en række administrative processer.

Formålet er at kombinere størst mulig lønsomhed og effektivitet med den højst opnåelige kvalitet, for derigennem at skabe og opretholde tilliden hos vores kunder. Tillid til, at vi som virksomhed har den tyngde der skal til for at løfte opgaven.

Analyse og optimering over en bred front
Den primære forudsætning for at sikre løbende forbedringer af kvalitet, effektivitet og produktivitet er, at der overalt i virksomheden foretages en præcis og fyldestgørende opsamling af relevante data – data som danner grundlag for definition og analyse af virksomhedens kvalitetsmål.

Hos CUC har vi selv udviklet de registreringsværktøjer der skal til, og vi kan derfor foretage en løbende tilpasning, alt efter hvilke områder vi ønsker at følge, enten permanent eller periodisk.
På vores støbeprocesser udtages der systematisk stikprøver efter fastlagte AQL-værdier, som i kombination med detaljerede kontrolspecifikationer, udgør CUC´s standard-kvalitetsplan.

I samarbejde med kunden, kan vi naturligvis tilbyde at udføre specifikke kontroller i procesforløbet, og ultimativt kan vi gennemføre en komplet PPAP med tilhørende kapabilitetsstudier, på de produkter hvor kunden måtte ønske det.

CUC råder over en Zeiss O-Inspect 322, optisk / taktil koordinatmålemaskine, der kan udføre en bred vifte af måleopgaver med meget stor præcision.

Kalibrering og vedligehold
Hos CUC foretages al kalibrering af test- og måleudstyr, af en DANAK-akkrediteret, ekstern samarbejdspartner.

Som led i vores kvalitetssikring, gennemgår også virksomhedens øvrige udstyr rutinemæssigt løbende samt periodisk vedligehold og service – enten foretaget af vores egne teknikere, eller via ekstern servicekontrakt.

Miljø og sikkerhed – altid på forkant
CUC sætter en ære i at være med i forreste geled, når det drejer sig om sikkerhed og miljø.
Vores Miljøledelsessystem er certificeret iht. ISO 14001:2015, og vi efterlever rutinemæssigt lovgivningens krav til miljøet – endvidere genanvendes al vores spildplast til andre formål.
Hos CUC sætter vi også arbejdsmiljøet højt på dagsordenen, hvilket bl.a. sikres ved regelmæssig gennemførelse af APV.

Produktion af plastemner godkendt til fødevarer
Som producent af plastemner, der kommer i kontakt med fødevarer, såkaldte ”Fødevarekontaktmaterialer”, er det nødvendigt at kunne dokumentere og kontrollere processen lige fra materialeanalyser og migrationstests, modtagelse af råmaterialet over selve fremstillingen, til forsendelse af det færdige produkt.

I kraft af gældende lovgivning, er CUC underlagt en lang række lovkrav, hvis efterlevelse regelmæssigt kontrolleres i forbindelse med inspektionsbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Ved at sikre en grundig og omfangsrig dokumentationspakke efter GMP-principperne, kan vi sikre både hygiejnen samt en gennemgående sporbarhed helt fra Lot-nummeret på den anvendte råvare, til både produktionsudstyr og de medarbejdere, der har deltaget i produktion af den enkelte ordre.

Link til Fødevarestyrelsens Smiley-ordning: Find Smiley