Vi yder gerne kompetent rådgivning til vore kunder i spørgsmål om funktion og materialevalg på alle stadier i projektfasen.

Hos CUC råder vi over en mangeårig erfaring i at kombinere hensynet til funktionalitet og egenskaber med de mest rationelle fremstillingsprincipper og -metoder.

Vi kan sætte vores ekspertise ind allerede ved emnekonstruktionen, og medvirker gerne i hele produktudviklingsforløbet – lige fra idéfasen.

CUC stiller naturligvis det nødvendige testudstyr til rådighed under hele modningsforløbet, og vi er derfor i stand til udføre specifikke, mekaniske tests og materialeafprøvning.

Vi rådgiver gerne i optimering eller re-design af eksisterende produkter.

Ofte vil der nemlig være store besparelser at hente ved at foretage en konvertering fra metal til plast, med henblik på at udnytte plastens fordele i form af pris, materialegenskaber og vægt.